Брошура на Avon февруари 2024 - стр. 3

thumbnail - Брошура на Avon.
3 / 18
 
2002 r. Стартираме програмата за набиране на средства.От любов к Симеонова става по посланик на каузата. 2008 r. За мрен с бра всички посланици на каузата и проме в подкрепа на неде 191 000 2012 r. Дроби мамограф и ехографска апаратура на 7 болници в страната 2015 r. Стартираме Посланици хуманността! 2018 r. Дариоме апаратура на МБАЛ Търговище 2021 r. Проведохме 5-ти Национален разв Дендарихме 50 000 л Avon започна своята с подата българи биткоим и до днес. 2007 r. Проведохме първия символичен поход срещу рака на подата 2010 r. Кампанията на арши 10 години Дарикме още 100 000 лв. 2013 r. Стартирахме програмата ди до мен заедно с Фонда.Еднот 2017 r. Стартирахме инициативата Национален розов ден 2020 r. Проведохме 4-ти "Национален розов ден 2022 r. Дарикме 80000 ла борба с рака на гърдата 2023 r. Нашата битка не свършва дотук, с нас ли си? AVON нас PARA HALIA

Други брошури Avon

Последни брошури