Текуща брошура на Billa 02.05.2019 - 29.05.2019

1 3 4 ... 16
Брошура на Billa - 02.05.2019 - 29.05.2019 - Продавани продукти - сирене, краве мляко, краве сирене, мляко. Страница 1.
1 3 4 ... 16
0 BILLA ucep КАЧЕСТВО ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ(ФИРМИ + произведено по БДС + 100% краве мляко + зряло минимум 45 дни Слънчогледово Bucep2 Бисер АРСКО КИСЕЛО Mn БАС кисело- мл я ко 22% 2945AC ВАС BILLA Верея СЛЪНЧОТАЕАОВО краве сирене Сирене българско бяло саламурено от краве мляко 29 95 800r произведено по 100% ве мля лв ГОДИНА ТРАДИ -20% лв 15:2010 45дни 3p 4 879 роду BILLA Butgaria лв и:BILLA