Текуща брошура на Хиполенд 28.08.2018 - 25.09.2018 - БРОШУРАТА ВЕЧЕ НЕ Е ВАЛИДНА.

1 ... 8 9 11 13 14 ... 44
Брошура на Хиполенд - 28.08.2018 - 25.09.2018 - Продавани продукти - ключ, раница, real madrid, мрежа. Страница 11.
1 ... 8 9 11 13 14 ... 44

Продукти в тази брошура

TUTK 119.00 ЕpbRE 109.00 69:99 За 1 6р BАРСЯ EД ADD BARCELONA PАНИЦА 45х33см - 2 прегради 2 предни джоба, органайзер, ключодъ ржател -двойни метални ципове REAL MADRID РАНИЦА .45х33см 2 п регради -2 предни джоба, органайзер, ключ одържател "двойни мета лни ципове -2 странични джоба с мрежа -регули руеми презрамки EXPLORE PAHИЦА .42х31см -2 отделения - преден джоб с органайзер +2 странични текстилни джоба - широки регулируеми презрамки -Твърдо противоударно дъно -рефлектори EXPLORE PAHИЦА +42х31см . 2 отделения- преден джоб сорганайзер3D малък джоб широки регул ируеми презрамки * твърдо противоударно дъно -рефлектори ежedwэ egoжt инһинеdo 7 регулируеми презрамки 96.9 96.99 EAplORE EXPLORE EXPLOREPAHИЦА 2 в 1 .50х38см - 00НОВНА РАНИЦА - "дишащ гръб, едно отделение с двоен цип, преден мальк джоб с цип, 2 странични Джоба с мрежа - ВТОРА РАНИЦА- олекотен гръб, едно отделение, голям преден джоб с органайзер-регулируеми презрамки *различни дизайни ЕXPLORE PAHИЦА 21 -50х38см - ОСНОВНА РАНИЦА-"дишащ пръб, 56:99 За 1бр. едно отделеН ие с двоен цип преден мальк ДЖоб с цип, 2 странични джоба с мрежа -ВТОРА РАНИЦА- олекотен гръб, едно отделение, голям преден джоб с органайзер "регулируеми презрамки.различни дизай ни 9.99 За 16р. 49.99 За 1бр. ПШ MUST HECECЕР -2 ципа 14:99 За 15р. о G1Я CRAYOLA PAHИЦА -43х30см 2 прегради -2 предни джоба, органайзер, ключодържател * Двойни метални ципове -мек грыб - Подсилващи гуми на част отдънота и страничните части на раницата -регулируеми презрамки -различни дизайни CRAYOLA HECFGР -2 ципа MUST PAHИЦА - 45х33см -2 отделения -2 предни джоба, органайзер, ключодържател «2 странични джоба смрежа - двойни метални ципове - регулируеми презрамкиразлични дизайни 14.98 7-49 5я 2.99 2.91.49 50% но сayola, Crayola Crayola, ULTWA-CEAM WASHABLE IАL -М цалата STAMPERS 12 (RАYONS CRAYOLA ИЗМИВАЦИ СЕ МА РКЕРИ, .8 цвята серия СRAYOLA ПАСТЕЛИ - 12 цвята CRAYOLA ТЕМПЕРНИ БОИЧКИ .8 цвята По WИ але 9оо, ТА

Брошура на Хиполенд