Каталог IKEA - БРОШУРАТА ВЕЧЕ НЕ Е ВАЛИДНА. *

1 ... 60 61 63 65 66 ... 68
1 ... 60 61 63 65 66 ... 68
Прегледайте промоционалната брошура на IKEA, валидна от - до -. На 68-те страници на текущо валидната брошура ще намерите най-добрите стоки в категория Мебели. Тази брошура предлага намаления за повече от 100 продукта, които вие определено купувате редовно. Ако искате да спестите от следващото си пазаруване в IKEA, не забравяйте да прегледате цялата брошура от страница 1 до страница 68. На текущата страница ще намерите промоции на съдомиялнa, телефон, кухня, мрежа; но брошурата на IKEA предлага много други намаления на стоки като кухня, количка, хладилник, котлон, кухня. Ако искате да пазарувате умно и да спестите значителни разходи от следващия си пазар в любимия си магазин IKEA, не пропускайте нито една брошура, пълна с удивителни цени и смайващи намаления. Посещавайте Moiatabroshura.bg всеки ден, за да не пропуснете нито една страхотна промоция, предлагана от любимите ви магазини.
* Валидна във всички търговски обекти IKEA

Продукти в тази брошура

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ части от корпуси. Изключение са случаите, при които е възможно да се докаже, че повредата се дължи на производствен дефект. . Случаи, при които при посещение на технически екип не е открита повреда. покрива следните елементи на кухненската система МЕTOD: Pамки за шкафове Лицеви плоскости Стенна релса Панти UTRUSTA . Чекмеджета с пълно изтегляне МАXIМERA. Предоставената от "Хаус Маркет България" ЕАД търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от Рафтове UTRUSTA от закалено стъкло и меламин . Цокли . Крака . Покривни панели Декоративни лайстни/ корнизи. Плотове (с изключение на LILLTRASK) . Мивки (с изключение на Ремонти, които не са гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция, "Хаус Маркет България" ЕАД отговаря за липсата на съответствие на потребителската извършени от определените от нас сервизни доставчици и/или оторизирани сервизни партньори, или ако са използвани неоригинални FYNDIG). Apтикули, които не се покриват от гаранцията: . Дръжки . Плотове LILLTRASK. Плъзгащи панти ERSATTARE съдомиялна . Плъзгаши панти ВЕНЈALPLIG 3а вградена съдомиялна . Чекмеджета FORVARA . Телени кошове UTRUSТА Push-бутони. Сериите TUTEMO, HӦRDA, TORNVIKEN и VADHOLMA имат 10 години гаранция. Кухненска система KNOXHULT и мини-кухня SUNNERSТА имат 2 години гаранция.— Пълна и най-актуална информация за гаранционните условия ще части. . Повреди, причинени от неправилно стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Пълните текстове на чл. 112- 115 от Закона за защита на потребителите могат да бъдат намерени на www.IKEA.bg, както и в търговските обекти на "Хаус Маркет България" ЕАД инсталиране или инсталиране не според икациите. . Употреба на извън домашни условия, например в работна Транспортни повреди. Ако клиентът с гроуреда полувградена среда. сам транспортира закупения артикул до дома си или до друг адрес, ИКЕА ("Хаус Маркет България" ЕАД) не носи отговорност за никакви повреди, които могат да възникнат по време ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ на транспортиране. В случай че доставката до адреса на клиента е осъществена от страна на ИКЕА ("Хаус Маркет България" ЕАД), евентуалните повреди в артикула, възникнали по време на доставката, се покриват от ИКЕА (,Хаус Маркет България" ЕАД), но не по тази гаранция. Относно претенции по последното условие клиентът следва да се обърне към отдел "Обслужване на клиенти" чрез www.IKEA.bg. . Стойността на първоначалното инсталиране на ОБЩИ УСЛовия намерите в магазин ИКЕА или на www.IKEA. bg Какво покрива гаранцията? Обхватът на гаранцията е описан до всеки артикул. Срок на гаранцията Гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя години, посочен до съответния артикул. ЕЛЕКТРОУРЕДИ 5 Какво покрива Какво ще предприеме ИКЕА? ИКЕA (, Хаус Маркет България" ЕАД) ще огледа артикула и ще прецени дали гаранцията го покрива. Рекламации се предявяват на място в магазин ИКЕА. По свое усмотрение магазин ИКЕА ще отремонтира дефектната стока или шще я замени със същия или аналогичен артикул. В тези случаи ИКЕА (.Хаус Маркет България" ЕАД) поема стойността на поправката, резервните гаранцията? Гаранцията години покрива неправилно функциониране на БЕЗПЛАТНА електроуреди ИКЕА. Ограниченията не се отнасят за дейности, извършени без причиняване на повреди от страна на квалифициран специалист с наши оригинални части с цел адаптиране на електроуреда към спецификациите за техническа безопасност на друга страна от Европейския съюз. > Пълна и най-актуална информация за гаранционните условия ще намерите в магазин ИКЕА или на www.IKЕА.bg електроуреда вследствие гаранция на фабрични дефекти или повреда в материала, считано от датата на закупуване от магазин ИКЕА (Хаус Маркет България" ЕАД). Гаранцията важи само при употреба в домашна среда и в съответствие с общите условия, описани на части, труда и транспорта на сервизния екип тази страница. Изключенията са упоменати в частта "Какво не покрива гаранцията?" В при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от ИКЕА ("Хаус Маркет България" ЕАД). Дефектните части, отстранени рамките на гаранционния период разходите КУХНЕНСКИ за отстраняване на повредата, в това число 10 ремонт, труд и транспорт, ще бъдат поети, СМЕСИТЕЛИ по време на ремонта, стават собственост на ИКЕА (Хаус Маркет България" при условие че достъпът до електроуреда не бвързан с допълнителни разходи. случаи важат насоките на ЕС (Nr. 99/44/EG) и съответните местни разпоредби. Подменените части стават собственост на ИКЕА ("Хаус Маркет България" ЕАД). За какъв период важи гаранцията? Гаранцията важи в рамките на пет (5) години от оригиналната дата на Какво покрива Д). Ако съответният години е гаранцията? Десетгодишната (10) гаранция важи за всички артикул вече не се предлага, магазин ИКЕА ще осигури подходящ заместител. ИКЕА (",Хаус Маркет България" ЕАД) определя подходящия заместител по собствена преценка. Условия на гаранциите: БЕЗПЛАТНА гаранция кухненски смесители ИКЕА. Гаранцията покрива дефекти в материалите и изработката и важи само при употреба в домашни условия и в съответствие с общите условия, описани на стр. 279. Какво не покрива гаранцията? Гаранцията не важи, ако артикулът е използван в корозионна среда. > Пълна и най-актуална информация за Гаранциите са валидни от датата на закупуване. За удостоверяване на покупката е необходима оригиналната касова бележка. Изключения: Гаранциите не важат за артикули, закупуване на електроуреда от магазин ИКЕА (иХаус Маркет България" ЕАД). Електроуредите TILLREDA и LAGAN сaа с гаранция две (2) години, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, валидна от оригиналната дата на закупуване. гаранционните условия ще намерите в По време на гаранционното обслужване, срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправка на съответния артикул. Кои електроуреди покрива гаранцията? Петгодишната (5) гаранция важи за всички магазин ИКЕА или на www.IKЕА.bg видоизменяни, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОШУРАТА електроуреди ИКЕА с изключение на ТILLREDA и LAGAN, които са с 2 години гаранция. Кой ще отремонтира електроуредите? Ремонтът ще бъде извършен от доставчика на сервизно обслужване на ИКЕА (,"Хаус Маркет България" ЕАД) чрез негови собствени сервизи или вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не важат, Запазваме си правото да изменяме цените при ако артикулите са използвани на открито, във промени във фискални, данъчни или други обстоятелства извън нашия контрол. Възможно е някои от продуктите в брошурата да не са налични в магазин ИКЕА към определен момент, влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна повреда или повреда, настъпила след изтичане на срока на гаранцията. оторизиран сервизен партньор. Какво не покрива гаранцията? . Нормално износване Умишлена повреда или повреда, причинена поради изчерпване на количествата, промяна Инструкции за поддръжка: За да се възползвате от гаранцията, е необходимо да следвате инструкциите за поддръжка на съответния артикул. Всички инструкции за в асортимента или други причини. Възможно е дадени продукти да бъдат спирани от продажба за постоянно. За проверка на наличностите на поради небрежност%3 повреда, причинена поради неспазване на инструкциите за експлоатация, продуктите и актуална информация може да се свързвате с нас на безплатния ни телефон 0800 45 800 или да проверите на място в магазин ИКЕА. Възможно е вЬНшно сходство и/или сходство в параметрите между отделни/различни продукти (напр. от една/подобна серия и т.н.)- поддръжка ще намерите в магазин ИКЕА и на www.IKEA.bg Сервизно обслужване: Свържете се с магазин ИКЕА. Адреса и телефонния номер ще откриете в каталога или на www.IKEA.bg. Запазете касовата бележка като удостоверение за покупката. То е условие за валидност на гаранцията. Пълна и най-актуална информация за гаранционните неправилно инсталиране или свързване към мрежа с неправилен волтаж; повреда, причинена от токов удар, химична или електрохимична реакция, ръжда, корозия или вода, включително, но не само повреда, причинена от повишена концентрация на варовик във водата; повреда, всеки отделен продукт има уникален артикулен причинена от необичайни условия на околната среда . Консумативи, включително батерии и крушки. Нефункционални и декоративни номер, независимо от евентуални сходства с други продукти. Снимките са с илюстративна цел условия ше намерите в магазин ИКЕА или на и е възможно разминаване с реалните продукти в магазина. В цената на артикулите не е включена декорацията. "Цена стар каталог" се отнася за www.IKEA.bg елементи, които не възпрепятстват нормалната употреба на електроуреда, в това число КУХНЕНСКА издрасквания и евентуални разлики в цвета цената на продукта през предходния каталожен 25 . Случайна повреда, причинена от външни период, независимо дали продуктът е присъствал в предходния каталог на ИКЕА. Пълна информация за продуктовите характеристики на всеки артикул ще намерите в магазин ИКЕА. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на допуснати печатни грешки. СИСТЕМА МЕTOD предмети или вещества, както и почистване и отпушване на филтри, отводнителни системи или отделения за перилни препарати . Повреда в следните компоненти: керамично стькло, аксесоари, фаянсови съдове и кошове за прибори, входни и изходни тръби, уплътнения, крушки и плафони, прегради, дръжки, корпуси и Какво покрива години БЕЗПЛАТНА гаранцията? Гаранцията важи само при употреба на гаранция кухните в домашни условия и в съответствие с общите условия, описани на тази страница. Гаранцията 63

Брошура на IKEA

IKEA

Брошура на IKEA - 27.08.2019 - 16.08.2020 - Продавани продукти - завивка.

Валидност

27.08.2019 - 16.08.2020
Валидна във всички търговски обекти IKEA

IKEA

Брошура на IKEA - 07.11.2019 - 16.04.2020.

Валидност

07.11.2019 - 16.04.2020
Валидна във всички търговски обекти IKEA

IKEA

Брошура на IKEA - Продавани продукти - плюшена играчка.
Валидна във всички търговски обекти IKEA

IKEA

Брошура на IKEA - 17.09.2019 - 15.04.2020.

Валидност

17.09.2019 - 15.04.2020
Валидна във всички търговски обекти IKEA

IKEA

Брошура на IKEA - 27.08.2019 - 16.08.2020 - Продавани продукти - кухня.

Валидност

27.08.2019 - 16.08.2020
Валидна във всички търговски обекти IKEA

IKEA

Брошура на IKEA - 27.08.2019 - 16.08.2020.

Валидност

27.08.2019 - 16.08.2020
Валидна във всички търговски обекти IKEA