Текуща брошура на Lidl 20.05.2019 - 26.05.2019

1 3 4 ... 40
Брошура на Lidl - 20.05.2019 - 26.05.2019 - Продавани продукти - извара, препарат за съдове, шоколад, fairy. Страница 1.
1 3 4 ... 40
ОТ ПОНЕДЕЛНИК 20 МАИ L DL 1,3 kg/бр охладен САМО СЕГА 3aek Без глава Onako8aH в защитна атмосфера Заслужава си! Вече знаеш защо. за от понеделниk, 20.05. go u34epn&ане на konuNecmdama СУПЕР Sondey FAIRY BuckBumu Grandino с парченца Препарат за съдове WHITE CHOC SCHANBERRY шоколад Различни видове Различни видове 200 g/6p. 600 ml/6p 1 % -33 2,99 2.33 179 199 112,98 1 kg 1,35/9,95 извара PoH.escm 4,2% масленост 275 g6p 220 g/6p. -25% 1,99 49 -40% Бяла франзела 35 lidl 1 kg 7,24 5,42 1 kg 2,38 1,59 С ВСЯКА ПОКУПКА Заедно праВим добро звв ни Tu пазаруваш Hue ПОМАГАШ даряваме по 3 cm.** ПРВ ДЛОЖЕНИЯ от 13 май до 10 юни от БЪЛГАРИЯ Tu u ** Ha Bceku kac08 бон Buik на стр. 8-15 .. . Най голямата социално отговорна инициатива на Лидл България 2019 www.lidl.bg/ti . Този apmukул може да бъде изчерпан още В 1-вия ден на mbp20Bckama акция. Възможно е я uom ap nu ume 6p uy amaga e ca a u u o8 сич и разно дности и размер . Apmu "u е бе цен о ама е е В брошурата се прода am B ka u ec a o au u за е но go aku cm 0 go 5 6p. uu 5 2 HE 19 a near H 2 ku a b a s cu за аз n on an o a ените на е т и арти с ама е е намален emo a 13 o a m wa u 2. Ha e m w b za u e cuo on oc за gyknume e e B л не а тях ата цена. По е е ин орма ия ще наме ume a w idl g c,, цени 86 0 ekopa u na t рата са м а, с чен