Актуална брошура Lilly

1 ... 44 45 47 49 50 ... 68
Брошура на Lilly - Продавани продукти - тенис. Страница 47.
1 ... 44 45 47 49 50 ... 68

Продукти в тази брошура

Мима Фазлагич инвитро оплождането е директно отговорно за честата поява на близнаци и други многоплодни бременности с тризнаци и четиризнаци. за съвременните родители, които от потомството след 30-40-и 50-годишн възраст, раждането на близнаци, особен от противоположния пол, означав лагат огромно облекчение и радост. Какво пестене на време за съвременните родители, за които кариерата е еднакво важна като потомството! Когато известните личности се сдобият с близнаци, като тенис двойката Федерер, които след две близначки имат и момчета, обществото не може да не се досети, че роля за това е изиграла съвременната медицина. Просто децата идват като "поръчани , а генетиката е напреднала до такава степен, че това е напълно възможно Разделението на близнаците Основното разделяне на еднояйчни монозиготни) близнаци, които са идентични и винаги от същия пол, и двуяйчни (дизиготни) е известн всички. (зиготата е най-ранната степен при ембриона) Еднояйчните близнаци се появяват от една яйцеклетка, а двуяйчните се оплождат в организма на майката от две отделни яйцеклетки. идентичните близнаци и днес са истинска рядкост-те съставляват само една трета от всички близнаци според науката склонността към раждане на идентични близнаци не се наследява (за разлика от дизиготните, които се наследяват -по майчина линия). Ако в семейството има монозиготни-т.е. еднояйчни близнаци оявят на по-късен ще етап в семейното дърво. Освен тези основни 广ぐ разделения има и две интересни подгрупи близнаци в рамките на едноя ичните това са сиамските близнаци и близнаците "отражение в огледалото". Само 25 процента от всички идентични близнаци и 1 процент от хората на планетата спадат към вида близнаци тип "отражение в огледалото Интересното при тях е, че те се появяват, когато яицеклетката се дели на по-късен етап в сравнение с еднояйчните близнаци и 47