Текуща брошура на Metro 01.05.2019 - 29.05.2019

1
Брошура на Metro - 01.05.2019 - 29.05.2019 - Продавани продукти - кисело мляко, мляко. Страница 1.
1

Продукти в тази брошура

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Специални оферти за търговски о6ekmu 2 METRO ИМАМЕ ГО Валидност: от 01.05 до 29.05.2019 г. 6.45 -5% 6,12 2.49 ME-5 бр.x 100 rp цена за МЕ 12.45 с ДДС 4,69. 3,99 2,39 BUTTER Golde 8 2 Маргарин 80% 185 3.49 3,49 0,59 -а Eklekt0% 6 ME-1 бр. x 500 rp 1 бр. x 300 мл КИСЕЛО КИСЕЛО КИСЕЛО мля ко мл я ко мл я ко КИСЕЛО КИСЕЛО мляко мляко ME=1 бр. x 400 rp ME-1 бр. x 400 rp ТЕ ВАЖАТ ПРИ ПОКУПКА В М АГАЗИНИ МЕТ Bcuuku оферти В брошурата Bakam само за отбелязания peka g; Bcuuku оферти са Валидни до изчерпване на kouчествата; Крайната продажна u, kopekuuu на цените В магазина, kakm0 и промяна на дизайна на npogkmume . 9 2 цена е kaaky^ирана на база 0% ДДС; Възможни са печатни