Заредете липсващия каталог

Брошура на Telenor - 01.06.2021 - 30.06.2021 - стр. 22 - БРОШУРАТА ВЕЧЕ НЕ Е ВАЛИДНА *

Брошура на Telenor - 01.06.2021 - 30.06.2021 - стр. 22 - БРОШУРАТА ВЕЧЕ НЕ Е ВАЛИДНА *

1 ... 22 ... 25
Брошура на Telenor - 01.06.2021 - 30.06.2021 - Продавани продукти - Apple, смартфон, Huawei, мрежа, úl. Страница 22.
1 ... 22 ... 25

Прегледайте тази брошура на магазин Telenor, валидна от 01.06.2021 до 30.06.2021, за да видите последните оферти. На 24-те страници на актуалната брошура ще намерите най-добрите стоки в категория Мобилни и интернет доставчици. Тази брошура на магазин Telenor предлага намаления на повече от apple, смартфон, huawei, мрежа, úl продукта и е сигурно, че ще получите най-добрата оферта за нещата, които купувате! Ако искате да спестите от следващото си пазаруване в магазин Telenor, не забравяйте да прегледате цялата брошура от страница 1 до страница 24. На тази страница ще намерите промоции на apple, смартфон, huawei, мрежа, úl; но тази брошура на магазин Telenor предлага много други промоции на стоки като слушалки, huawei, мрежа, мрежа, smart watch. Ако искате да пазарувате умно и да спестите от следващото си пазаруване в магазин Telenor, не пропускайте нова брошура, пълна с удивителни цени и страхотни намаления. Посещавайте Моята Брошура всеки ден, за да не пропуснете нито една страхотна промоция, предлагана от любимите ви магазини.

* Валидна във всички търговски обекти Telenor
Покажи още

Продукти в тази брошура

 
 
Kak ga cmанеш абонат на Storytel бърҙо и лесно чрез storytel плати с Теленор Влез на www.storytel.com, създай свой профил и избери абонаментен план Unlimited или Family. 1. 2. Когато стигнеш до страницата Плащане избери "Мобилен оnерamор" и "Теленор България". 3. Сумата зa mвоя абонамент се добавя към месечнатa mu сметка и се наслаждаваш на любими аyguokниги без дoпълнитmелен ангажимент. Услугата е валuдна за клиенти на Теленор по абонаментен план. Пълна информация на www.telenor.bg u 8 търговската мрежа на Теленор. Офертите са валидни от 10.06.20212. go 30.06.2021г. освен ако изрично не е указан различен сроk или до изчерпване на количествата от предложените модели. Теленор България ЕАД си запазвa правото за промени на ценитe u nepuоgumе на обявените предложения в настоящия кamалог. Всички цени са с ДС, освен акo изрично не е посочено друго. В цената на устройствата (в брой или на лизинг) не се вkлючват месечни абонаментu nо абонаменmен план или стойността на други услуги. Посочените цени за лизинг са на месец и са валидни за частни клиенти, нови и настоящи абонати на Теленор, за договор със срок 24 месеца. Предоставянетo на устройства се извършва при cпазване на приложимите условия и спрямо крeguтна оценка. Теленор България си запазва правото да изискВа при абониране предплащане на месечни абонаменти, съгласно тьрговckama cu noлитuka, kakmo u ga kogupa някоu om nосочениme meлефони за работа само в собственаma cu мрежа. Абонаментни планове След изчерпване на Включените МB на маkcимално достижима скорост в България за абонаментни планове Tomaл+ и Интернет, скоросттa на интернет връзката пaда go 64 kbps. При план Интернет по мярка, след изчерпване на МB оm noследното ниво 3, сkоростта на интернет Връзката пaga за целия интернеm трафик до 128 kbps. Hационални разговори и изходящи разговори В роуминг в зона ЕС се makсyват на минута с минимално първоначално време за maксуване оm 60 сеk. Входящите разговори В роуминг в зона ЕС не се тakсyвam, а за останалите роуминг зони- на 60 сеk. с минимално първоначално време за makcyване 60 сek. Дигиталните Услуги: Услугите НвO G0, PLAY DIEMAХTRA, Deezer, Kanumал и Воokmate ca gоcтьпни за ползване на територията на Бьлгария, кakmo u на mериmopията на зона ЕС, за частни и коpnoрamивни клиенти при условията на абонаментния план или допълнuтелен пakem om Теленор и след дoпълнителна регистрация и приемане на общите условия на доставчика на съответната услуга. Мачовете om българскитe футболни пърВенства и Купaта на Бьлгария могат да се гледаm навсякъде по свema с Play DiemaXtra. Повече информация в секцията .Помощ" на официалния уебсайт һttps://play.diemaxtra.bg/u мобилнотo приложение на услугата. Услугите НВО G0, PLAY DIEMAXTRA, Deezer, Kanumaл и Вookmate ca за лично ползване. Ползването и разпространението им, за kakBumo u ga e търговски или nублични цели е абсолютно забранено. Услугата "Върни и вземи" Важи за всички физически лица, кoumo връщат свой собствен употребяван и работещ смартфон в магазинната мрежа на Теленор и за неговата остаmьчна стойностm nолучават елеkmpонен ваучер, kouто могат дa ползват за еднократно закупуване или лизинг на ново устройство или аксесоар В магазинната мрежа на Теленор до размера на стойността на Ваучера. Oпределянето на остатьчната стойност на смартфона зависи om марката, модела, сьстоянието и годината на проuзводство на устройството, каmо не всички упompебявани устройства имат остатьчна стойност. Задължение на потребителя e ga omkлючи и ga изтрие всички лични данни от устройството, koemo желае да върне. Пьлна информация в магазинната мрежа на Теленор или на www.telenor.bg. Мобилното приложение МуТeleenor Bulgaria e gостьпно за всичku kлuенти на Теленор на абонаментен или предплатен план, ползващи устройства с onерационни cucтеми Android 5.0 или по-нова и iOS с версия іOSIl или по-нова. Функционалностите на приложението, опucани на тази страница от kamалога и новиятm му дизайн сa gостьпни през инсталирано или обновено приложение MуTelenor за Android u iOS onерационни системи до най-новата му налична Версия. Google Play u логоmo на Google Play ca зaпазени марки на Google LLC. Apple u логото на Арple ca зaпазени марkи на Арple Inс, регистрирани в САЩ и други дьржави. Арp Store e марkа за услуги на Аpple Inc, peгистрирана в САЩ И други държави. АрpGalerry u логото на АррGallery ca зanазени марkи на Huawei Technologies Co., Ltd. Пьлна информация намерете на www.telenor.bg u в търговската мрежа на Теленор. Теленор Бьлгария не носи отговорност за технически грешки и пропуски в настоящото издание. Пълна информация за предложенията, В mова число за условията за ползване на 46/LTE мрежата и всички предлагани от Теленоp планове-на www.telenor.bg uли в mьрговската мрежа на Теленор. Тьрговска мрежа telenor НАШИТЕ МАГАЗИНИ из цялата страна: КУПИ ОНЛАЙН В интернет работим 24/7 OUTLET MAГАЗИНИ с устройства на суnер цени: . Теленор, гр. София ул. Граф Игнаmuев 32 . Теленор, гр. Варна бул. Осми Приморски полк 76 telenor.bg/eshop telenor.bg/store-locator 22

Брошура на Telenor

Брошура на Telenor

Брошура на Telenor - 01.08.2021 - 31.08.2021.
01.08. - 31.08.2021
Валидна във всички търговски обекти Telenor
Най популярни брошури