Контакти

Контакти
Opportunus s.r.o. (ID 24260746)
Praha 7, U Uranie 1583/23, Пощенски код 17000, Чешка република
[email protected]
https://opportunus.cz

Дружеството е вписано в Търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага, раздел В, вх. 198479