Брошура на Avon февруари 2024 - стр. 12

thumbnail - Брошура на Avon.
12 / 18
 
AA 2011 r. DEVIN Реализираме кампата Хари мен, не нек 2013 r. С кампанията Обица на ухото спечелиме международни награди 2015 r. а Дарко 60 000 от насилие, основано на пол 2018 r. За при информация сред ученици 10-11 клас. 2020 r. Подкрепихме Български фонд за жените в издаването на "Не реалн 2022 r. дарихме 20 000 640 финансиране за административни и организационни да "ЕМПРУУВ" Стартирахме битката ист нас бар 2011 r. Анестни личности да поста си 2014 r. Продолжиме да разгьосме общественото м преднике откровено 2017 r. Стартира безплатната таасим 080011977 Cal 2019 r. Подкрепиме крие цере по време на пандемитасарна хигиенни материали 2021 r. ПОДКРЕПИМ Бски фонд за жените издаването на втори тирок на "Малката книга, която страдама" 08: 2023 r. Продължаваме нашата мисия! С нас ли си? AVON НАДЕМ

Други брошури Avon

Последни брошури