Брошура на Технополис - 12.05.2023 - 01.06.2023 - стр. 10 *

10 / 17

Брошура на Технополис - 12.05.2023 - 01.06.2023 - Продавани продукти - бутилка, LG, Bosch, микровълнова фурна, кафеавтомат, кафемашина, миксер, сандвич мейкър, грил. Страница 10.
10 / 17

Прегледайте тази брошура на магазин Технополис, валидна от 12.05.2023 до 01.06.2023, за да видите последните оферти. На 16-те страници на актуалната брошура ще намерите най-добрите стоки в категория Електроника и бяла техника. Тази брошура на магазин Технополис предлага намаления на повече от Bosch, LG, бутилка, грил, кафеавтомат, кафемашина, сандвич мейкър продукта и е сигурно, че ще получите най-добрата оферта за нещата, които купувате! Ако искате да спестите от следващото си пазаруване в магазин Технополис, не забравяйте да прегледате цялата брошура от страница 1 до страница 16. На тази страница ще намерите промоции на Bosch, LG, бутилка, грил, кафеавтомат, кафемашина, сандвич мейкър; но тази брошура на магазин Технополис предлага много други промоции на стоки като клавиатура, стол, телефон, охладител, мишка, Tefal, вентилатор, грил, епилатор, зъбен душ. Ако искате да пазарувате умно и да спестите от следващото си пазаруване в магазин Технополис, не пропускайте нова брошура, пълна с удивителни цени и страхотни намаления. Посещавайте Моята Брошура всеки ден, за да не пропуснете нито една страхотна промоция, предлагана от любимите ви магазини.

* Валидна във всички търговски обекти Технополис

Покажи още

Продукти в тази брошура

 
 
O Т SC • • • • • əʟʨʞʟʢʣ: 450 W • 5 ʢʣʗʠʗʞʚ ʞʒ ʡʒʓʟʣʒ • ɠʖʟʓʗʞ ʝʚʞʚ ʺʟʠʩʡ ʔ ʛʟʝʠʜʗʛʣʒ ɏʜʗʞʖʗʡ VitaPower MMB6172S ɓʜʗʛʣʡʚʺʗʢʛʒ ʛʒʞʒ TWK5P475 M РА BO H -H • 18V PowerForAll ʓʒʣʗʡʚʮ ʟʣ Bosch ʢ ʛʒʠʒʧʚʣʗʣ 2,5 aH ʚ ʡʒʓʟʣʒ ʖʟ 30 ʝʚʞʤʣʚ^ • AllFloor Power ʺʗʣʛʒ ʚ ʛʟʝʠʒʛʣʗʞ DigitalSpin Motor • ɏʒʣʗʡʚʮʣʒ ʗ ʢʩʔʝʗʢʣʚʝʒ ʢ ʝʞʟʕʟ ʠʡʟʖʤʛʣʚ ʞʒ Bosch • ɜʡʟʚʙʔʗʖʗʞʒ ʔ ɑʗʡʝʒʞʚʮ • • • • ^ ʢ ʞʗʗʜʗʛʣʡʚʺʗʢʛʚ ʒʛʢʗʢʟʒʡʚ ʚ ʞʟʡʝʒʜʗʞ ʡʗʘʚʝ əʟʨʞʟʢʣ: 2100W ProPower ʒʛʢʗʢʟʒʡʚ ʔ ʛʟʝʠʜʗʛʣʒ ɑʟʜʮʝ ʡʗʙʗʡʔʟʒʡ ʙʒ ʔʟʖʒ: 5 ʜʚʣʡʒ 12 ʝʗʣʡʒ ʡʒʓʟʣʗʞ ʖʚʒʠʒʙʟʞ И *** ИН ГА РА Н Ц И Я Н А М S O RA NTE E O N W W W. SC M CO О BO • əʟʨʞʟʢʣ: 1200 W ʚ ʟʓʟʡʟʣʚ ʞʒ ʖʔʚʕʒʣʗʜʮ ʖʟ 30 000 ʟʓ./ʝʚʞ. • ProEdge ʞʗʡʩʘʖʒʗʝʚ ʟʢʣʡʚʗʣʒ ʟʣ Solingen, ɑʗʡʝʒʞʚʮ • ThermoSafe ʛʒʞʒ 1,5 ʜ ʢ 3D ʤʢʚʜʔʒʣʗʜʚ ʞʒ ʠʟʣʟʛʒ • EasyKlick ʣʗʦʞʟʜʟʕʚʮ ʙʒ ʢʕʜʟʓʮʔʒʞʗ ʞʒ ʟʢʣʡʚʗʣʒʣʒ E. Т M M • AirCycle Technology ʙʒ ʔʚʢʟʛʒ ʗʥʗʛʣʚʔʞʟʢʣ ʠʡʚ ʠʟʺʚʢʣʔʒʞʗʣʟ • ɝʗʕʤʜʒʧʚʮ ʞʒ ʝʟʨʞʟʢʣʣʒ • ɢʚʕʚʗʞʚʺʗʞ, ʝʚʗʨ ʢʗ ʥʚʜʣʩʡ • 2ʔ1 ʞʒʛʡʒ˄ʞʚʛ ʙʒ ʣʒʠʚʧʗʡʚʮ ʚ ʥʤʕʚ • ɚʚʔʟ ʞʒ ʻʤʝ: 78db UA О Я НА М O ER РА *T ГА • Li-Ion ʓʒʣʗʡʚʮ 25.2V ʚ ʡʒʓʟʣʒ ʖʟ 55 ʝʚʞʤʣʚ • ɖʞʣʗʕʡʚʡʒʞʚ ʔ ʣʮʜʟʣʟ ʞʒ ʤʡʗʖʒ ʒʛʢʗʢʟʒʡʚ • əʟʣʟʡʚʙʚʡʒʞʒ ʺʗʣʛʒ ʢ LED ʢʔʗʣʜʚʞʚ • ɟʗʕʜʟ: 3 ʛʕ G ГОДИНИ ЦИ РА ** Н H -H • ɞʚʢʣʗʝʒ ʦʚʕʚʗʞʚʺʗʞ ʥʚʜʣʩʡ • ɟʤʡʓʟ ʺʗʣʛʒ ʙʒ ʟʢʞʟʔʞʟ ʠʟʺʚʢʣʔʒʞʗ ʞʒ ʔʜʒʛʞʒ ʚ ʘʚʔʟʣʚʞʢʛʚ ʛʟʢʝʚ ʠʟ ʛʚʜʚʝʚ • ɑʟʜʮʝ ʟʓʗʝ ʞʒ ʣʟʡʓʚʺʛʒʣʒ ʢ 3,5 ʜ 6999 РАНЦИЯ НА ГА М ГО Д И F ɟʟʢʣʗʡ TAT7407 ОРА ОТ 20999 25999 9999 18999 ɜʡʒʦʟʢʝʤʛʒʺʛʒ BGBS2BU1T ɗʟʞʣʗ˄ʞʗʡʞʒ ʠʡʒʦʟʢʝʤʛʒʺʛʒ BGS05X240 əʟʨʞʟʢʣ: 1000 W 12 ʢʣʗʠʗʞʚ ʞʒ ʡʒʓʟʣʒ QuattroBlade Pro ʟʢʣʡʚʗʣʒ ɠʢʣʟ˄ʺʚʔ ʚʞʟʛʢʟʔ ʛʟʡʠʤʢ О РА S E O N W W W. ОТ M О Я НА М NTE ГОД ИН ER РА *T ГА ГОДИНИ ЦИ RA • əʒʛʢʚʝʒʜʞʒ ʝʟʨʞʟʢʣ 2000 W • ɜʡʗʢʒ ʙʒ ʖʟʝʒʣʚ ʚ ʖʡʤʕʚ ʒʛʢʗʢʟʒʡʚ ʔ ʛʟʝʠʜʗʛʣʒ • ɗʒʠʒʧʚʣʗʣ: 3.5 ʛʕ/ʝʚʞ • ɕʒʨʚʣʒ ʟʣ ʠʡʗʣʟʔʒʡʔʒʞʗ 449 CO ВА UA О Ч РЪ Н G 8199 E. О ЕП ПР ɜʗʡʮʨʒ ʠʡʒʦʟʢʝʤʛʒʺʛʒ 3ʔ1 BWD421POW 429 F 15999 27499 Mʚʛʢʗʡ ErgoMixx MFQ36450S M H SC 329 ɏʗʙʛʒʓʗʜʞʒ ʠʡʒʦʟʢʝʤʛʒʺʛʒ, Unlimited 6 BCS611P4A ɜʒʢʒʣʟʡ, MaxoMixx MS8CM6120 O BO ɏʗʙʛʒʓʗʜʞʒ ʠʡʒʦʟʢʝʤʛʒʺʛʒ, Flexxo Gen 2 | ɞʗʡʚʮ 4 BCH3K2852 əʗʢʟʝʗʜʒʺʛʒ, ProPower MFW67450 • ɛʓʗʝ ɛʓʗʝ:: 1,7 ʜ • ɟʡʟ˄ʞ ʞʒ ʥʤʞʛʧʚʮ ʙʒ ɟʡʟ˄ʞʒ ʓʗʙʟʠʒʢʞʟʢʣ • ɖʞʖʚʛʒʣʟʡ ʙʒ ʺʒʻʒ – ʙʒʕʡʗ˄ʣʗ ʢʒʝʟ ʞʗʟʓʦʟʖʚʝʚʣʟ ʛʟʜʚʺʗʢʣʔʟ • əʟʨʞʟʢʣ: 800 W • ɝʒʔʞʟʝʗʡʞʟ ʚʙʠʚʺʒʞʗ ʞʒ ʥʚʜʚ˄ʛʚʣʗ • Ɏʔʣʟʝʒʣʚʺʞʟ ʚʙʛʜʭʺʔʒʞʗ ʠʡʚ ʙʒʢʮʖʒʞʗ ʞʒ ʥʚʜʚ˄ʛʚʣʗ *ɕʒʛʟʞʟʔʒʣʒ ʕʒʡʒʞʧʚʮ ʞʒ ʤʡʗʖʒ ʗ ʙʒ ʢʡʟʛ ʟʣ 2 ʕʟʖʚʞʚ. ɕʒ ʖʟʠʩʜʞʚʣʗʜʞʚ 8 ʕʟʖʚʞʚ ʕʒʡʒʞʧʚʮ ʞʒ ʝʟʣʟʡʒ ʢʗ ʚʙʚʢʛʔʒ ʡʗʕʚʢʣʡʒʧʚʮ ʖʟ 6 ʝʗʢʗʧʒ ʢʜʗʖ ʖʒʣʒʣʒ ʞʒ ʠʟʛʤʠʛʒ ʞʒ www.bosch-home.bg. **ɜʡʟʝʟʧʚʮʣʒ ʔʒʘʚ ʠʡʚ ʙʒʛʤʠʤʔʒʞʗ ʞʒ ʠʡʒʦʟʢʝʤʛʒʺʛʒ ʢ ʣʟʡʓʚʺʛʒ Bosch ʟʣ 01.04.2023 ʖʟ 31.01.2024 ʕ. ʚʜʚ ʖʟ ʚʙʺʗʡʠʔʒʞʗ ʞʒ ʛʟʜʚʺʗʢʣʔʒʣʒ. *** ɑʒʡʒʞʧʚʮʣʒ ʔʒʘʚ ʙʒ ʓʜʗʞʖʗʡʚ Vita Power ɞʗʡʚʮ 4 ʚ ʠʒʢʒʣʟʡʚ Ergo Master ɞʗʡʚʮ 6. ɖʞʥʟʡʝʒʧʚʮ ʚ ʞʗʟʓʦʟʖʚʝʒ ʡʗʕʚʢʣʡʒʧʚʮ ʖʟ 180 ʖʞʚ ʢʜʗʖ ʖʒʣʒʣʒ ʞʒ ʠʟʛʤʠʛʒ ʞʒ www.bosch-home.bg. Машина за сода WATER ADD4902 MT / WH*/BK** • Регулируемо ниво на газиране • 3 стъпки за газиране • Капацитет на бутилка 1 литър • PET бутилка без бисфенол-А * ** Кафеавтомат CEG5331X • • • • 17999 Мощност 1350 W Налягане 19 bar Воден резервоар 1,5 л Автоматична капучино система Кафемашина CE7240 • • • • Мощност 850W Налягане 20 bar Капучино система За мляно кафе и кафе дози 699 14999 • • • • • Цитруспреса BXCJ350E Мощност 350 W Лост за пресиране Защита от прокапване Метален корпус Два конуса 9999 6 x 116.50 лв. Сандвич мейкър BXSA751E • Мощност 750W, Незалепващо покритие • Светлинен индикатор, Метален корпус • Мощност 300 W • 5 Степени на работа + турбо • 2 приставки за тесто 3499 899 10 x 99.90 лв. 10 x 89.90 лв. 6 x 108.16 лв. 10 4599 999 649 www.technopolis.bg Мултикукър MC6MBK Миксер HM301 14999 • • • • Мощност 1000W Капацитет 6 Л 15 Програми на работа Функция готвене под налягане 15899 Уред за готвене Микровълнова фурна MO20A4XH • Обем 20 Л AF1001 • • • • Мощност 1000W Капацитет 1,5 Л 6 Програми на работа 30 минутен таймер 11999 21999 11499 129 12999 • Мощност 800 W • Грил Мощност 1000 W 18799 Цените са в лева с ДДС. Ако не е посочено друго, търговската гаранция на стоките е със срок 2 години. Всички стоки са със законова гаранция съгласно Закона за защита на потребителите.

Други брошури Технополис

Последни брошури