Брошура на Практикер - 26.05.2023 - 15.06.2023 - стр. 18 *

18 / 33

Брошура на Практикер - 26.05.2023 - 15.06.2023 - Продавани продукти - интериорна боя, хартиена лента. Страница 18.
18 / 33

Прегледайте тази брошура на магазин Практикер, валидна от 26.05.2023 до 15.06.2023, за да видите последните оферти. На 32-те страници на актуалната брошура ще намерите най-добрите стоки в категория Направи си сам, стоки за свободното време и дома. Тази брошура на магазин Практикер предлага намаления на повече от интериорна боя, хартиена лента продукта и е сигурно, че ще получите най-добрата оферта за нещата, които купувате! Ако искате да спестите от следващото си пазаруване в магазин Практикер, не забравяйте да прегледате цялата брошура от страница 1 до страница 32. На тази страница ще намерите промоции на интериорна боя, хартиена лента; но тази брошура на магазин Практикер предлага много други промоции на стоки като спот, пендел, плафон, лампа, настолна лампа, полиуретаново лепило, лепило. Ако искате да пазарувате умно и да спестите от следващото си пазаруване в магазин Практикер, не пропускайте нова брошура, пълна с удивителни цени и страхотни намаления. Посещавайте Моята Брошура всеки ден, за да не пропуснете нито една страхотна промоция, предлагана от любимите ви магазини.

* Валидна във всички търговски обекти Практикер

Продукти в тази брошура

 
 
͍͕͒͑Ä͉͕ͦÄ͘͘͡Ä͍͉͔͗͗͐͘͡ÄΧ͕͔͐ ͍͕͒͑Ä͈͒͏͚͍͔͗Ä͈͒͑ ͍͕͒͑Ä͈͔͈͒͑͐͌ ͉͕ͦÄ͈͔͋͒͝ g©ƼǑǪǤǑ©ǒǓǑǥǡǞǑǷǏΏǥǐǓǡǏǢǤǑ©ǡ©ǒǓǑǥǡǞǑǟǫǷǡǨǤǑ©ǠǐΖǔǥǞǡǐ g©ƾǥǢǡǨǤǏ©ǕǔǥǑΖǨǡǞǑǔǥ©ǤǏ©ǣǡǐǤǐ g©ƹǏ©ǒǑǣǐǪǐǤǡΐ©ǔ©ǡǤǥǐǤǴǡǞǐǤ©ǥǓǏǦǡΏ©ǡ©ǑǷǪǐǔǥǞǐǤǡ©ǑǷǐΏǥǡ g©ƿǑΏǓǡǞǤǑǔǥ©ǴǏ©ǔǢǑΖ©  L͚+ g©ƵǡǔǑΏǑΏǏǨǐǔǥǞǐǤǏ©ǏǢΏǡǠǤǏ©ǷǑΐ ©ǔ©ǟǢǏǤǧǑǞ©ǦǡǤǡǩ g©ƼǤǑǟǑ©ǠǑǷǓǏ©ǏǥǣǑǔǦǐǓǑǕǔǥǑΖǨǡǞǑǔǥ g©ƻǐǔǤǑ©ǤǏǤǏǔΐǤǐ ǡ©ǞǡǔǑΏǏ©ǐǢǏǔǥǡǨǤǑǔǥ g©ǀǏǴǤǑǑǷǓǏǴǡǐ©Ǒǥ©ΏǓǏǔǡǞǡ©ǧǞǐǥǑǞǐ©ǔ©ǥǓǏǐǤ©ǷǢΐǔǫΏ g©ƿǑΏǓǡǞǤǑǔǥ©ǴǏ©ǔǢǑΖ©©L͚+ 439239 - 2.5 l - 24.99 лв. 438868 - 4 l - 36.99 лв. 438869 - 8.5 l - 74.99 лв. 441066 - 15 l - 126.99 лв. 144762 g©ƵǡǔǑΏǏ©ǏǥǣǑǔǦǐǓǑǕǔǥǑΖǨǡǞǑǔǥ g ƷǫǢǟǑǥǓǏΖǤǏ©ǴǏǪǡǥǏ©Ǒǥ©ǞǢǏǟǏ©ǡ©45 ǢǫǨǡ g ƶǢǏǤǧǑǞ©ǴǏǞǫǓǩǐΏ©Ǟ©©ǐǔǥǐǔǥǞǐǤǡ©ǤǯǏǤǔǏ g ƿǑΏǓǡǞǤǑǔǥ ǴǏ©ǔǢǑΖ© ©L͚+ 438166 - 650 ml 135945 - 650 ml - 8.99 лв. 135960 - 2.5 l 29.99 лв. 849 999 Безплатно тониране в 570 цвята* от общо 1050 по каталог SELECT *пълна информация за цветовете на място в магазина ɌȺ ȼə 899 2499 от от .&5"-&91&35 ͓͖͍͔͈͔͙͐͗͋ ͏͈Ä͕͌͗͊͡ ͕͔͕͈͐͒͐͑͊͘ ͓͈͏͈͐͒͑Ä Äͨ΄ͱͧ (*',ÚØ,ÖÄAF    g©ǀǫΎǠǑǒǓǐǑǷǓǏǴǕǞǏǥǐǢ ©ǟǓǕǤǠ©ǡ©ǠǐΏǑǓǏǥǡǞǤǑ©ǒǑΏǓǡǥǡǐ©Ǟ© ǐǠǡǤ©ǒǓǑǠǕΏǥ g©ƷǡǓǐΏǥǤǑ©ǤǏǤǏǔΐǤǐ©ǞǫǓǖǕ©ǓǫΎǠǏǥǏ g©ƷǑ©©ǟǑǠǡǤǡ©ΏǑǓǑǴǡǑǤǤǏ©ǕǔǥǑΖǨǡǞǑǔǥ ©ǔǫǟǢǏǔǤǑ©(2.© g©ƿǑΏǓǡǞǤǑǔǥ©ǴǏ ǔǢǑΖ ©L͚+ g ƾǥǢǡǨǤǏ©ǕǔǥǑΖǨǡǞǑǔǥ©ǤǏ©45 ǢǫǨǡ ©ǏǥǣǑǔǦǐǓǤǡ ǞǢǡΐǤǡΐ©ǡ©ǣǐǖǏǤǡǨǤǡ©ǞǫǴǠǐΖǔǥǞǡΐ g©ǃǔǥǑΖǨǡǞǑǔǥ©ǤǏ©ǣǡǐǤǐ ©ǟǫǷǡǨΏǡ©ǡ©ǒǢǐǔǐǤ g©ƵǡǔǑΏǏ©ǒǏǓǑǒǓǑǒǕǔΏǢǡǞǑǔǥ g©ƵǢǏǨǐǤǏ©ǡ©ǠǓǏǔΏǏǤǏ©ǔǥǓǕΏǥǕǓǏ Ǐ ǔǥ ǔ ǓǕ ǓǕΏ ǕΏǥǕǓ ǕΏ ǕǓǏ g©ǀǏǴǖǑǠ Ʒ © ©  ©JFL͚ Ƶ© Ƶ © ©   ©JFL͚  ɐ ȼə ɌȺ 471751 141859 - 500 ml - 13.99 лв. 438980 - 2.5 l - 57.99 лв. 114236 - 750 ml 1399 Седефено покритие VELLUTO ОДУК ПР Т 3599 Б ПР ПР за един слой 478563 - 750 ml 11.99 лв. 491467 - 3 l - 34.99 лв. 478565 - 9 l - 89.99 лв. Безплатно тониране в 300 цвята по Каталог за светли тонове 11 *пълна информация за цветовете на място в магазина ВЕДЕН от З ОИ ПР ПР Б ПР акрилна боя • покривност 11 m²/ l ИТ АЛИЯ 99 Цветна дишаща интериорна боя • 5 kg, за стени и тавани • покривност 4 m2/kg за един слой • 16 различни цвята 132430 ВЕДЕН Ф АЛИЯ Четка за декоративни ефекти 482952 - 100 х 90 mm - 22.99 лв. 482951 - 150 х 70 mm - 24.99 лв. Валяк за латексни и фасадни бои • 25 cm • микрофибър 499759 2299 от 18 1399 Хоби ленти • 10 m x 50 mm - 13.49 лв. • 25 m x 50 mm - 16.99 лв. • алуминиева - 10m x 50 mm - 17.99 лв. 442079 1349 от ИЗ Покривен найлон с диспенсър и хартиена лента 148308 - 20 m x 55 mm - 7.19 лв. 148309 - 15 m x 270 mm - 11.99 лв. 719 от 1099 В Е Д Е НО В ИТ Т ВЪ Я ОДУК В ПР • екологична З ОИ Р ЛГА СК О РМАНИ • 2.5 l, за вътрешно В ГЕ АЛИЯ ВЕДЕН В В ИТ Екологична боя за вътрешна употреба 99 Ъ ПР РЦИЯ О З ОИ ВЕДЕН Латекс мат/сатен с TEFLON 31 О ВЕДЕН ГЪ от екстериорни повърхности • осигурява силна адхезия и проникване в слаби, порести повърхности • покривност 14 - 18 m²/l за един слой • прозрачен 121404 И 31 О З ОИ З ОИ боядисване на стени и тавани • покривност 10-11 m2/l за един слой • възможност за тониране 117023 99 •1 l • за акрилни и латексови бои • за интериорни и 1299 В • покривност 15 - 18 m2/l за един слой 138744 - 0.98 l 31.99 лв. 138745 - 2.94 l Безплатно тониране в 87.99 лв. 4156 цвята от общо 4158 138746 - 9.8 l по каталози RAL, NCS, VITEX COLORFULL 249.99 лв. Acrylan Unco Eco силиконов нано грунд фасадна боя със силиконова смола за декорация и защита на външни стени • покривност 10 m²/l за един слой • цвят: бял мат 117026 КТ Care Eggshell Интериорна боя РЦИЯ • 2.5 L • водоотблъскваща Р ЛГА СК ОДУ ГЪ Фасадна кварцова боя О В РЦИЯ ВЕДЕН 2499 И О Ъ ПР от Т 2999 ВЕДЕН COLLECTION и VITEX GLOBAL COLLECTION *пълна информация за цветовете на място в магазина ОДУК Боя за керемиди • образува хидрофобно покритие с водоотблъскваща способност • устойчива на UV лъчи, атмосферни влияния и замърсявания • разход 100 g/m2 за един слой • цвят: оксидно червен 124564 покритие с променящи се отблясъци • за вътрешно и външно приложение • покривност 8-10 m2/l за слой • 10 различни цвята 472391 ГЪ З ОИ • 4.6 l • 0.9 l • декоративно З ОИ Р ЛГА СК ПР Б Б ПР Т Ъ В ОДУК Р ЛГА СК О ПР Ъ И Р ЛГА СК И Ъ 7499 от И Б 999 Безплатно тониране в 143 цвята* от общо 180 по каталог ELEMENTS *пълна информация за цветовете на място в магазина ПРО g©ƷǫǢǷǑΏǑǒǓǑǤǡΏǞǏǪ ǷǡǑǧǡǠǐǤ©ΏǑǤǔǐǓǞǏǤǥ g©ƹǏǪǡǥǏǞǏ©Ǒǥ©ǠǫǓǞǑǓǏǴǓǕǩǏǞǏǪǡ©ǤǏǔǐΏǑǣǡ Ǫ g©ƿǓǑǥǡǞ©ǣǕǖǫǢ©ǡ©ǟǫǷǡǨΏǡ g©ƿǑΏǓǡǞǤǑǔǥ©ǴǏ©ǔǢǑΖ©©L͚+ РАНЦИЯ Четка за бои и лакове за дърво 499788 - 20 mm 3.79 лв. 499789 - 30 mm 4.69 лв. 499790 - 40 mm 6.29 лв. 499791 - 50 mm 7.99 лв. 499792 - 60 mm 10.99 лв. 499793 - 70 mm 13.99 лв. 379 от www.praktiker.bg

Други брошури Практикер

Последни брошури